logotype
  • MOK KEM
Dec 21     Karácsonyi üdvözlet

christmasOlvasóinknak és Kollégáinknak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kíván a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Elnöksége.

 
   
Nov 12     A települési önkormányzatok tájékoztatása helyi adó ügyében

Alulírott Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke felhívom Tisztelt Polgármester Asszony/Úr figyelmét arra, hogy az Egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2 § da. és db. pontjai alapján:

(A szakmai kamara)...véleményezési jogot gyakorol:

da) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál,

db) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,

A fentiek alapján a kamara egyrészről szeretné felajánlani segítségét az önkormányzatoknak a helyi adó rendeleteik módosítását is megtárgyaló képviselő testületi üléseken, akár előzetes írásos véleménynyilvánítással, akár úgy hogy a kamara egy tisztségviselője, vagy megbízottja a testület ülésén ismerteti a kamara álláspontját ebben a kérdésben. Ezen felül a kamara szívesen közreműködik olyan alternatív megoldások keresésében, amely a kormányzati szándékkal egyezően, de nem feltétlenül a helyi adó rendelet módosításával éri el az alapellátásban dolgozó egészségügyi személyzet költségcsökkentését, tehermentesítését.

Egyértelmű az a központi kormányzati szándék, hogy az alapellátás megerősítésével csökkenjen a szakellátó szervezet leterheltsége és ennek egyik eleme az alapellátás költségeinek csökkentése. Emellett azért is fontos lépés ezen kedvezmény nyújtása az alapellátás számára, mivel az orvos-elvándorlás és a lassan általánossá váló orvoshiány miatt rövid időn belül kizárólag azok a körzetek lesznek vélhetően betöltve, ahol ezen kedvezményt megadták az orvosok számára, vagy ha nem is, komoly szempont lesz a körzetvásárlás során, hiszen jelenleg is országszerte 250 tartósan betöltetlen körzet van, amelyből 5 a saját megyénkben található.

Egyebekben szeretnénk tájékoztatni az önkormányzatokat, hogy 2016. év elején külön levélben kérni fogjuk a településeket, hogy tájékoztassák kamaránkat, mely településeken nyújtották a helyi adó kedvezményt az alapellátást végző orvosoknál.

 
   
Nov 12     Tagság tájékoztatása

Kérem, engedje meg, hogy a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének Elnöksége nevében néhány fontos információt megosszak Önnel.

1. ) Elérhetőségek:

Területi Szervezetünk székhelye és egyben a Szervezet irodája:
2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.
Telefonszám: 06-34-788-794, fax: 06-34-788-796.
Mobilszám: 06-30-714-4022
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől-csütörtökig: 08.00-14.00-ig
Pénteken: 08.00-12.00-ig

2. ) Honlap:

2011 decemberétől elérhető a MOK KEM Területi Szervezet honlapja a www.mokkem.hu domain címen. A honlapon megtalálja a kamarai tagsággal kapcsolatos információkat, tájékoztatókat, valamint fellelhetőek a kamarai szabályzatok és nyomtatványok.

3. ) A tagdíjfizetésről:

A teljes alapdíj (100 %-os) mértéke: 2.300 Ft/hó, 27.600 Ft/év.

A tagdíj továbbra is a Magyar Orvosi Kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő:

A számla száma: 11100104-19008501-37000004

(A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető nevét és pecsétszámát!)

A tagdíjmentességek és kedvezmények felsorolását a Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának melléklete (Tagdíjszabályzat) tartalmazza. A Tagdíjszabályzat a fent említett honlapon is megtalálható. A tagdíjkedvezmény igénybevételéhez szükséges nyomtatványt szintén megtalálja honlapunkon.

4.) A MOK KEM Területi Szervezet tisztségviselői:

a területi kamara elnöke:
dr. Fehér Béla

alelnökei:

dr. Hargitai Zoltán
dr. Józsa István

titkárai:
dr. Kindler Miklós
Holczerné dr. Jánosi Anita Eszter

az etikai bizottság elnöke:
dr. Gordán Ildikó

a felügyelő bizottság elnöke:
dr. Gécseg Erika

az etikai bizottság tagjai:
dr. Plavecz János
dr. Marosi István
Csűrösné dr. Gulyás Boglárka
dr. Bokor Gabriella
dr. Mercs Genovéva
dr. Nágl Katalin

a felügyelő bizottság tagjai:
dr. Plavecz János
dr. Mühlhammer Ferenc

az (országos) etikai kollégium tagja:
dr. Kanász Gábor Imre

5.) Jogi tanácsadás

Területi Szervezetünk jogásza: dr. Presser Zoltán Tibor
Elérhetősége: telefon: 06-20-9692-402
fax: 06-34-470-379
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Rendszeresen nyújtunk jogi tájékoztatást tagságunk részére olyan ügyekben, amelyek az orvosok nagyobb körét érinthetik. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezen ügyek köre igen széles, éppen ezért bátorítani szeretnénk a tagokat, hogy egy-egy jogi kérdésben nyugodtan forduljanak kamaránkhoz, mivel az adott kérdés vélhetően több kollégát is érinthet. Kifejezetten javasoljuk, hogy a kamara központi email címén érdeklődjenek aktuális jogi kérdésekről, jogszabályi értelmezésekről, és megpróbálunk havi rendszerességgel ezekre választ adni a honlapunkon keresztül (tehát nem "privát" email-ben, mivel a Szervezet honlapját elsősorban a teljes tagság tájékoztatására szánjuk.)

Tájékoztatást természetesen kizárólag általános jelleggel tudunk adni, tehát egyéni jogviták, egyedi ügyek jogértelmezése és jogi tanácsadás nem része ezen szolgáltatásunknak.


Adatváltozás

Kérjük tagjainkat, hogy az adataikban bekövetkezett változásokat rögzítsék a www.mok.hu oldalon keresztül. Természetesen jelezhetik személyesen, e-mailen vagy telefonon is.

 
   
Oct 20     Jogi tanácsadás

Tisztelt Kamarai Tagok!
Tisztelt Kollégáim!

Honlapunk segítségével szeretnénk közelebb kerülni tagjainkhoz, növelve a kamara szolgáltatásainak számát és minőségét, kiemelve annak érdekvédő szerepét. Ezen szolgáltatások közül az egyik újdonság a rendszeres jogi tájékoztatás olyan ügyekben, amelyek az orvosok nagyobb körét érinthetik, érdekelhetik. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezen ügyek köre igen széles – más érinti az alapellátásban dolgozó, többnyire vállalkozó orvosokat, mint a szakellátásban dolgozó intézményi dolgozókat és vállalkozókat, de megemlíthetnénk akár az egészségügyi menedzsmentben tevékenykedő kollégákat is. Éppen ezért bátorítani szeretnénk a tagokat, hogy egy-egy jogi kérdésben nyugodtan forduljanak kamaránkhoz, mivel az adott kérdés vélhetően több tucat, vagy akár több száz kollégát is érinthet, érdekelhet, akár meg is fogalmazódhatott már bennük, csak nem volt eddig olyan fórum, ahol ennek hangot tudtak volna adni. Kifejezetten javasoljuk, hogy a kamara központi email címén érdeklődjenek aktuális jogi kérdésekről, jogszabályi értelmezésekről, ezeket továbbítjuk kamaránk jogászának és megpróbálunk havi rendszerességgel ezekre választ adni ezen a felületen (tehát nem "privát" email-ben, mivel ezt a felületet elsősorban a teljes tagság tájékoztatására szánjuk). Tájékoztatást természetesen kizárólag általános jelleggel tudunk adni, tehát egyéni jogviták, egyedi ügyek jogértelmezése és jogi tanácsadás nem része ezen szolgáltatásunknak. Mielőtt kérdésüket leírják, kérjük, olvassák végig a már elhelyezett archív anyagokat, mivel elképzelhető, hogy valaki feltette már a kérdést Önök előtt!

 
   
Oct 6     Jogszabályváltozás

Tisztelt Kolléga Asszony!
Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2015. szeptember hónapban levelet küldött valamennyi Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzatnak, amelyben felhívta a figyelmüket két jogszabályváltozásra. Az első jogszabályváltozás, amely 2015. augusztus 1-jével immár hatályba is lépett az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § (1a) bekezdés a. és b. pontjai, amelyek szerint:

(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési önkormányzat köteles gondoskodni

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról,

b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van - a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.

A fentiek alapján tehát 2015. augusztus hónaptól az önkormányzati tulajdonban álló háziorvosi rendelő használatáért (a háziorvosi tevékenység időtartamára) nem lehet bérleti, vagy használati, illetőleg ezekhez hasonló jogcímen térítést, díjat kérni.

Bővebben...
 
   
Sep 22     MOK Média Díj felhívás

A Magyar Orvosi Kamara Elnöksége 1998-ben, az egészségügyet érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére MOK Média Díjat alapított.

A díj odaítélése az "Egészségügyi ismeretterjesztés" és az "Egészségügyi publicisztika" kategóriákban történik és azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik.

Ajánlásra a MOK valamennyi tagja is jogosult, tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy vegyenek részt a jelöltállításban.

A jelöléseket (a jelölt nevének, munkahelyének és kategóriájának) 2015. október 31-ig, a MOK országos irodája címére (1068 Budapest Szondi u. 100.), vagy e-mailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre kérjük elküldeni.

 
   
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 20

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató